twee handen die een plaatje uitknippen

Wonen

Ieder mens heeft behoefte aan een veilige haven, een plek waar hij of zij kan schuilen bij gevaar. De NAS verzorgt woonlocaties of begeleidt kwetsbare mensen in hun eigen woning.

De woonlocaties van de NAS kenmerken zich door het bieden van woon-begeleiding waarbij cliënten worden begeleid met: persoonlijke hygiëne en zelfzorg, ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, huishouding voeren en leren budgetteren, leren organiseren (dagstructuur en plannen van activering), samen leren koken, leren omgaan met- en handhaven van huisregels en stimuleren en begeleiden om zelf maatschappelijke en economische activiteiten te ontwikkelen via een van onze activeringsprojecten.

De NAS biedt ook in de eigen leefsituatie of woning begeleiding naar een zo groot mogelijk mate van zelfstandigheid. De Ambulant Woonbegeleiders begeleiden cliënten op basis van de eigen motivatie en mogelijkheden. Afspraken voor de begeleiding op diverse leefgebieden, leggen we vast in een zorg- en begeleidingsplan en we evalueren de voortgang ieder half jaar met alle betrokkenen.