Thuisloze man met vrijwilligster

Welzijn

Thuishaven is opgezet voor mensen met ingewikkelde (geestelijke) problemen die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken. Thuishaven is de opstap naar meer zelfredzaamheid, zodat zij weer mee kunnen doen in de samenleving.

Tegelijkertijd moet Thuishaven de buurt tot steun zijn. Buurtbewoners krijgen indien nodig beperkte begeleiding waarmee ze de regie over hun leven in handen houden.

De NAS biedt aan de Vijverhofstraat een huiskamer, gebruikers faciliteiten en ontspannende activiteiten. Begeleiders en maatschappelijk werkers stimuleren doorstroom vanuit de (dag)opvang naar tijdelijke of permanente woonvoorzieningen.

De Thuishaven wordt bezocht door meerdere doelgroepen: dak- en thuislozen, buurtbewoners, bezoekers van Via Kunst en mensen die gebruik maken van de Bed Bad Brood voorzieningen van de NAS.