Vrijwilligerswerk

Missie visie en kernwaarden van de NAS

Samen met de beroepskrachten vormen onze vrijwilligers het gezicht van de NAS. Het is daarom belangrijk dat je je als vrijwilliger jezelf in onze missie, onze visie en onze kernwaarden herkent.

Missie van de Nas

De NAS is een typisch Rotterdamse maatschappelijke opvang met specialistische kennis over dak- en thuislozen. We helpen mensen die tussen wal en schip zijn gevallen, weer op de kade te komen. Wij werken krachtgericht en sluiten aan op wat onze cliënt kan. Onze missie is: de cliënt voelt zich gezien en gehoord.
Binnen dit missiestatement wordt het vrijwilligerswerk uitgevoerd. Als vrijwilliger van de NAS draag je bij aan het realiseren van deze missie.

Visie op het vrijwilligerswerk binnen de visie van de NAS

NAS – vrijwilligers zetten zich op no-nonsense wijze integer en betrouwbaar in binnen de Rotterdamse regio. Wanneer zij met onze cliënten werken, zoeken ze aansluiting op hun leefwereld en dagen ze uit tot groei, richting herstel en vormen van werk en activering. Met hun belangeloze inzet ondersteunen onze vrijwilligers de professionals van de NAS.
De visie van de NAS kun je hier vinden

Kernwaarden van de NAS

Onze kleuren staan voor onze kernwaarden.
Gelijkwaardigheid
Betrokkenheid
Aansluiten
Sociale rechtvaardigheid

Vrijwilligerswerk bij de NAS

Bij de NAS hebben we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die staan beschreven in onze gedragscode die je hier kunt vinden.
En, als je als vrijwilliger bij de NAS aan de slag gaat, heb je natuurlijk ook allerlei vragen. Die kun je altijd stellen aan de vrijwilligerscoördinator. Maar je kunt ze ook zelf opzoeken in dit Handboek voor vrijwilligers. Je vindt er informatie over de NAS, over het werken als vrijwilliger bij de NAS, over wat je kunt doen als je ergens tegenaan loopt in het werk of waar je een naar gevoel bij krijgt.