Privacyverklaring voor websitebezoekers

Inleiding

De Nico Adriaans Stichting is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Nico Adriaans Stichting houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
De Nico Adriaans Stichting legt in het kader van de dienstverlening uw gegevens vast, wanneer u doneert, gebruik maakt van de interactieve diensten of anderszins contact heeft met de Nico Adriaans Stichting. Zij gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van de Nico Adriaans Stichting. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door contact op te nemen met de Nico Adriaans Stichting.

Vragen
Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie over het privacybeleid, dan kunt u mailen naar info@nasrotterdam.nl of bellen naar 010-413 39 29.

Wijzigingen
De Nico Adriaans Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Nico Adriaans Stichting.