Steunstichting

Over de steunstichting Nico Adriaans

Onze missie
Er zijn veel dak- en thuislozen in Rotterdam, zowel ouderen als jongeren. Sinds vele jaren weet de Nico Adriaans Stichting (NAS) deze mensen te bereiken op het moment dat ze vergeten dreigen te worden door de samenleving.
Bij de Nico Adriaans Stichting (NAS) denken we vanuit mensen in plaats vanuit instituties en systemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een veilige haven. Een mens in nood krijgt hulp. Onze deuren staan open voor hen die zorg nodig hebben.
De Nico Adriaans Stichting (NAS) vertrouwt op de steun van vrijwilligers die helpen samen richting te geven.