Over de NAS

Het werk van de NAS

De NAS heeft een Raad van Toezicht en een eenhoofdig Raad van Bestuur/directeur. De aansturing gebeurt door teammanagers. Samen met de directeur en de adviseurs vormen zij het formele management team. Binnen het functiehuis is sprake van een indeling naar Begeleiding en Activering, Directie en Management en Advies en Ondersteuning. Verder kent de NAS een aantal afdelingen waar men met cliënten werkt aan herstel:
Laagdrempelige Opvang.
Hier vallen alle laagdrempelige opvangvoorzieningen onder zoals de dag- nacht- en winteropvang, de Huiskamer, gebruikersruimten en medische dienst.
Begeleiding.
Binnen deze afdeling vallen alle teams die ambulant werken en toeleiding verzorgen.
Activering.
Hier vallen alle activeringsactiviteiten onder zoals gezamenlijk koken bij de KookClub, schoonmaken van de metro’s voor de RET, de veegploegen en groenvoorzieningen.
Jongerenopvang.
Deze afdeling biedt nu 24-uur begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren. Vanaf 2022 breidt deze afdeling uit met een semi-murale voorziening, een nieuwe 24-uur opvang en flex-woningen.
Meer over de Nico Adriaans Stichting (NAS) en haar rijke geschiedenis is te lezen op www.nasrotterdam.nl.
De visie van de NAS kun je hier vinden

De mensen van de NAS

De Nico Adriaans Stichting (NAS) heeft haar voorzieningen verspreid over de stad. Van kleinschalige pensions, laagdrempelige huiskamers en een professionele keuken waar geactiveerd wordt. De geschiedenis van de NAS gaat terug tot Perron Nul. De NAS heeft ervaring met het bieden van zorg aan de meeste kwetsbare – vaak verslaafde – Rotterdammer. Zo zien we steeds meer mensen die door stapeling van problemen, en vooral schulden, een beroep op de opvang doen. Hoe uitzichtloos het soms ook lijkt, wij geven niet op.
De mensen die van onze voorzieningen gebruik maken, zijn vaak dak- of thuisloos, soms verslaafd, soms jong, soms oud, hebben vaak behoefte aan zorg en ondersteuning en voelen zich veilig en beschermd bij de NAS.