kleding van Jobs-score aan de kapstok

Jobs-score

Jobs-Score biedt dagactiviteiten aan mensen met een verslavingsachtergrond, mensen met een lichamelijk en/of psychische beperking en dak- en thuislozen.
Deze mensen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door werkervaring bij het openbaar vervoer of in een veegploeg krijgt hun leven structuur. Met goede persoonlijke begeleiding halen we mensen uit hun sociaal isolement.

De NAS en Jobscore hebben een gezamenlijke oorsprong. Tussen 1987 en 1994 werd bij Perron Nul naast het Centraal Station te Rotterdam gratis methadon verstrekt aan verslaafden. Dit reguleerde het gebruik op één plek in de stad. Dit bracht helaas veel overlast met zich mee en in december 1994 werd Perron Nul gesloten. In de periode van de sluiting van Perron Nul is Stichting Topscore opgericht. Deze stichting startte met de activering van de groep verslaafden door het in te zetten bij kleinschalige schoonmaakacties. De idee achter dit project was dat iedereen kan werken, en recht heeft op een zinvolle dagbesteding. Augustus 2008 is de Stichting Jobs-score opgericht. In de beginperiode werd er gewerkt vanuit de 2e Schansstraat, maar door de grootte van de groep werd deze opstartlocatie te klein. Februari 2009 werd de huidige hoofdlocatie aan de Westzeedijk in gebruik genomen.
In de zomer van 2015 werden de activiteiten en het personeel van Job-Score onderdeel van de NAS. Verbonden door een gemeenschappelijke historie en nu weer samengebracht binnen een organisatie. We willen onze deelnemers klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt en op deze manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.