klein meisje met een zonnebril scheef op haar neus

En Route

En Route richt zich op Actieve Hulpverlening door middel van het ervaringsleren. En Route biedt outdoor activering en dag-activering MO/ WWB- uitkering.

De outdoor activiteiten zijn bedoeld voor o.a. jongeren en de jonge moeders uit de jeugdhulpverlening, wijk en buurtcentra of het praktijkonderwijs. Op onze eigen locatie in de Franse Ardennen ervaren ze het actieve buitenleven: klimmen, abseilen, bivak, dropping, kanoën, mountainbiken, vlot bouwen.

Het Jongemoeder project geeft ondersteuning in de opvoeding tijdens de zomervakantie naar Frankrijk. Speciaal gericht op de wensen en problemen van tienermoeders.

De dag- activering Lunchroom Oproer! en Kookclub-Catering bieden een smakelijke leer/werk plek om ervaring op te doen. Deze leerwerkervaringsplaatsen beogen (dak- en thuisloze) jongeren en volwassenen met psychosociale problemen met een WWB-uitkering of een WMO indicatie te activeren en te begeleiden richting stage, vrijwilligerswerk en werk of naar een opleiding. Het traject richt zich op het verbeteren van de uitgangspositie en participatie van jongeren en volwassenen in de maatschappij en het vergroten van hun werknemersvaardigheden en om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

FF van de straat is een project dat zich elke woensdagmiddag richt op kinderen (8-14 jaar) met een lichte verstandelijke beperking (LVB), beperkingen in het sociaal aanpassingsvermogen en veelal bijkomende (gedrags)problematiek. Via een actief programma worden de kinderen gestimuleerd om zelfinzicht te ontwikkelen. Het omgaan met leeftijdsgenoten is hier een belangrijk onderdeel van. Het gaat hier om een project dat preventief optreed tegen pesten, verharding, radicalisering en ander negatief gedrag. Het leert kinderen hoe je positief invulling geeft aan vrije tijd.

De ZondagBus is een project dat actief is op 52 zondagen van het jaar en is bestemd voor Rotterdammers die dak- en/of thuisloos zijn (mensen met een TTC-plan of OC-pas). Deelnemers van de ZondagBus worden gestimuleerd stappen te ondernemen om hun positie te verbeteren. Deelnemers ervaren dit als een welkome activering en ontspanning in het weekend. Wandelen in het bos, naar het strand gaan of een bezoek aan de markt om daarna met elkaar een lekkere lunch en warme maaltijd te nuttigen in de bus. Tijdens de maaltijden worden de ervaringen van de dag uitgewisseld en gekletst over van alles en nog wat. Even geen gesprekken over gebruik en “scoren”, maar aandacht voor de actualiteit.