Vrouw verpot plantje

Bed, bad en brood

Begin 2015 heeft de NAS op verzoek van de gemeente Rotterdam de eerste Bed en Bad en Brood locatie geopend voor ongedocumenteerden. Dit zijn mensen die geen formele verblijfsstatus in Nederland hebben maar wel al langdurig in Rotterdam verblijven. Er zijn drie locaties geopend met in totaal 67 slaapplaatsen. Het gaat om basale nachtopvang met mogelijkheden om te koken, te douchen en de was te doen.